OTS Üzleti Sajtószolgálat
2020. szeptember 25. péntek
Ismertető
Az Üzleti Sajtószolgálat (Original Text Service - OTS) üzleti vállakozások, cégek, intézmények közleményeit, tájékoztatóit, meghívóit, állásfoglalásait közli. Szolgáltatásunk segítségével több mint 2000 újságírót és kommunikációs szakembert érhet el könnyen, gyorsan és költséghatékonyan – az Ön által megfogalmazott sajtóközleményt változtatás nélkül juttatjuk el az MTI-előfizetők szerkesztőségi rendszerébe vagy igény szerint akár a külföldi sajtóhoz is. (Az OTS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.)


2019. december 6., péntek 14:54

A VF Corporation bejelentette, hogy társadalmi és környezeti felelősségvállalási programjai megvalósításának felgyorsítása érdekében új, tudományos alapokon nyugvó célokat tűzött ki (1. rész)
    Denver, 2019. december 6., péntek (Business Wire/OTS) - Az új célok a legutóbb kiadott Made for Change című fenntarthatósági és vállalati felelősségvállalási jelentésben kerültek rögzítésre - A világ egyik legnagyobb ruházat-, lábbeli- és kiegészítő-gyártó vállalata, a VF Corporation (NYSE: VFC) ma kiadta legújabb Made for Change (Változásra születtünk) című fenntarthatósági és vállalati felelősségvállalási jelentését (Sustainability & Responsibility Report), amely tartalmazza a vállalat új, ágazatvezető, tudományos alapokon nyugvó céljait ("science-based targets" ["SBT-k"]), valamint egy merész tervet a fenntartható anyagok alkalmazására vonatkozóan.

    A VF Made for Change jelentése részletesen ismerteti azokat a tervezett lépéseket, amelyeknek megtételével cég a környezeti fenntarthatóságot és a társadalmi felelősségvállalást üzleti tevékenysége, márkaportfóliója, globális ellátási lánca és közösségei alapvető elvévé kívánja tenni világszerte. A jelentés ugyanakkor képet ad a legutóbbi jelentési időszakban, a 2018-as évben elért eredményekről is.

"50000 főt számláló, teljesítményorientált alkalmazotti gárdánk minden tagja osztozik abban az elkötelezettségben, miszerint nem pusztán egy ruha- és cipőgyártó cég szeretnénk lenni, hanem arra törekszünk, hogy egy olyan, átgondolt célokkal rendelkező vállalatként működjünk, amely üzleti erejét latba vetve pozitív hatást igyekszik gyakorolni az emberek életére és bolygónk jövőjére" - fejtette ki Steve Rendle, a VF elnök-vezérigazgatója és igazgatótanácsának elnöke. "Büszkék vagyunk az eddig elért eredményeinkre, de tudjuk, hogy még sokkal többet tudnánk tenni. Made for Change stratégiánk körvonalazza a jövőben elérni kívánt célok alapján meghatározott prioritásainkat, és világos, egyértelmű cselekvési irányvonalat ad ahhoz, hogy fokozva erőfeszítéseinket megkíséreljünk hozzájárulni az ágazatunk előtt álló legnagyobb kihívások leküzdéséhez."

A VF Made for Change stratégiája három kulcsfontosságú területre összpontosít:
     - Körkörös üzleti modellek: A körkörös üzleti modellek gyakorlati bevezetése a VF ökológiai lábnyomának csökkentése és egyben új növekedési lehetőségek megteremtése érdekében;
     - A méret adta előnyök kihasználása: A VF globális hatókörének és befolyásának kiaknázása azzal a céllal, hogy a negatív környezeti hatásokat mind a vállalaton belül, mind az ágazat egészében mérsékeljék; valamint
      -Mozgalomindítás: Annak lehetővé tétele, hogy a VF és márkái katalizátorként szolgáljanak az emberiségnek és a bolygónak egyaránt hasznára váló, fenntartható és aktív életmód megvalósítását célzó mozgalmak elindításában.

A Made for Change jelentés legfontosabb pontjai

A jelentésben a vállalat beszámol az ENSZ Fenntartható fejlődési céljaival összhangban lévő vállalati célkitűzések terén elért mérhető előrehaladásról. A legfontosabb eredmények közé tartoznak az alábbiak:
     - A VF szerte a világon működő elosztóközpontjainak 50 százaléka hulladékmentes (azaz 0 hulladékkibocsátású) létesítmény;
     - A VF tulajdonában lévő épületek közül 16 rendelkezik LEED tanúsítvánnyal;
     - Meghatározásra került egy fenntartható anyaghasználatra vonatkozó merész terv, mely három kulcsfontosságú koncepcióra összpontosít: regeneratív gazdálkodásból származó, megújuló, felelős módon beszerzett, illetve újrahasznosított anyagok felhasználása; továbbá
     - A munkások megélhetésének javítása Bangladesben, Kambodzsában, Indiában, a Dominikai Köztársaságban, Vietnámban, Kínában, Kenyában és Lesothóban a VF Worker and Community Development (Munkás- és Közösségfejlesztő [WCD]) Programja révén.

A VF tudományos alapokon nyugvó célkitűzéseit jóváhagyta a Science-Based Targets kezdeményezés

A VF új, tudományos alapokon nyugvó céljai (SBT-k) az ágazatban a legambiciózusabb célok közé tartoznak, és összhangban vannak a vállalat ideológiájával, miszerint latba kívánja vetni globális befolyását a közjó érdekében. Az SBT-k az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló, a párizsi klímaegyezményben foglalt célokkal összhangban lévő célkitűzések.

A VF a textil, ruházati és luxuscikk-ágazatban a legnagyobb vállalat, amely a globális hőmérséklet-emelkedés 1,5 Celsius-fokra való mérséklését szolgáló csökkentést irányzott elő az 1-es körbe (Scope 1) és a 2-es körbe (Scope 2) eső (azaz a közvetlen és közvetett) emissziói esetében, és a jóval a 2 Celsius-fok alá való mérséklését szolgáló csökkentést a termékekkel kapcsolatos 3-as körben (Scope 3)" - jelentette ki Ben Peel, a Carbon Trust konzulense.

A VF a vállalat új SBT-it a partneréül választott globális tanácsadó céggel, a Carbon Trusttal való kétéves, intenzív együttműködés során dolgozta ki. A Carbon Trust elkészítette a cég saját tulajdonú és üzemeltetett létesítményeiről, illetve a VF teljes tevékenységére vonatkozó adatmodelleket, a gazdaságokban való alapanyag-termeléstől kezdve a kiskereskedelmi egységekig, mely munkába bevonta a cég teljes értékláncát. Az elsődleges adatokat a VF birtokában lévő 1400 létesítményben, elosztóközpontban és globális logisztikai egységekben gyűjtötték, továbbá több mint 100 1-es szintű és 2-es szintű beszállítótól, annak érdekében, hogy minél pontosabban azonosíthassák a kibocsátás csökkentésére alkalmas módszereket és így megfelelő feltételeket biztosítsanak a stratégiák sikeres megvalósításához.(folyt.)2019. december 6., péntek 14:54

A VF Corporation bejelentette, hogy társadalmi és környezeti felelősségvállalási programjai megvalósításának felgyorsítása érdekében új, tudományos alapokon nyugvó célokat tűzött ki (2. rész)
    Denver, 2019. december 6., péntek (Business Wire/OTS) -

    A VF tudományos alapokon nyugvó karbonkibocsátási céljai köz az alábbiak szerepelnek:
     - Az 1-es körbe (Scope 1) és a 2-es körbe (Scope 2) tartozó üvegházhatású gázok kibocsátásának abszolút mértékben vett 55 százalékos csökkentése 2030-ra a 2017-es kiindulási évhez képest; valamint
     - A 3-as körbe (Scope 3) tartozó üvegházhatású gázok kibocsátásának 30 százalékos csökkentése 2030-ra a 2017-es kiindulási évhez képest, elsősorban a gazdálkodásokból a kiskereskedelmi egységekig eljutó anyagok, a beszerzési tevékenységek és a logisztika területén.

A Science Based Targets elnevezésű kezdeményezés tudományos alapokon nyugvó célkitűzések meghatározását szeretné elérni, mivel az ilyen célkitűzések a vállalatok versenyelőnye erősítésének hatékony eszközéül szolgálnak az alacsony karbonkibocsátású gazdasági tevékenységre való átállás során. A kezdeményezés a CDP, az Egyesült Nemzetek Szervezete Globális Megállapodása (United Nations Global Compact [UNGC]), a World Resources Institute (WRI) és a Természetvédelmi Világalap (World Wide Fund for Nature [WWF]) együttműködésével jött létre, és egyben a We Mean Business koalíció egyik kötelezettségvállalása is.

"Ez az eddigi legátfogóbb stratégiai tanácsadás, amit valaha is biztosítottunk egy szervezetnek azzal kapcsolatosan, hogy hogyan érheti el az általa meghatározott SBT-ket saját tevékenységei során, illetve értékláncában" - nyilatkozta Tom Delay, a Carbon Trust vezérigazgatója. "Ez a projekt fontos jelzés a ruházati ipar számára arra nézve, hogy milyen mértékű átalakulásra van szükség az emissziók problémájának érdemi kezeléséhez a globális ellátási és elosztási láncokban és a több márkát magukba foglaló vállalatcsoportokban. Egy vállalat vezető szerepet akkor tölthet be a társadalmi felelősségvállalás terén, ha képes megvalósítani együttműködésen alapuló célkitűzéseket és erőfeszítéseit az ágazat szereplőinek pozitív irányú befolyásolására tudja összpontosítani. Nagy örömmel látjuk, hogy a VF sikeresen eléri az általa kitűzött ambiciózus célokat."

A fenntartható anyagokra vonatkozó új tervek

A VF által a fenntartható anyagokra vonatkozóan szintén ma bejelentett terv kulcsfontosságú szerepet játszik a VF által meghatározott SBT-k elérésében. A VF globális szintű karbonkibocsátásának túlnyomó része a nyersanyagok kitermelése, gyártása és előállítása során képződik. Az új, innovatív terv egyértelmű utat határoz meg a karbonkibocsátás csökkentéséhez, melynek érdekében a vállalat egy újabb merész cél elérésére vállal kötelezettséget:

A VF vállalja, hogy 2030-ra a cég által a legnagyobb mennyiségben felhasznált és az anyagokkal kapcsolatos karbonemissziók megközelítőleg 90 százalékáért felelős kilenc anyag 100 százalékát regeneratív gazdálkodásból, felelős módon igénybe vett megújuló forrásokból szerzi be, illetve újrahasznosított anyagokat használ fel.

A VF különböző eszközök segítségével (mint például a Sustainable Apparel Coalition által kidolgozott anyagfenntarthatósági mutató [Materials Sustainability Index] és életciklus-elemzési módszerek) igyekszik meghatározni, hogy a fenti kötelezettségvállalását milyen módon teljesítheti a három meghatározott anyagbeszerzési forrás igénybe vételével, milyen lehetőségek kínálkoznak számára e téren a környezetterhelés legnagyobb mértékű csökkentésére, illetve hogyan járul hozzá e vállalás mihamarabbi teljesítése tudományos alapokon nyugvó célkitűzései eléréséhez.

További információk a VF-ről és Made for Change fenntarthatósági és felelősségvállalási jelentéséről a a vállalat honlapján állnak rendelkezésre: www.vfc.com.2019. december 6., péntek 14:54

A VF Corporation bejelentette, hogy társadalmi és környezeti felelősségvállalási programjai megvalósításának felgyorsítása érdekében új, tudományos alapokon nyugvó célokat tűzött ki (3. rész)
    Denver, 2019. december 6., péntek (Business Wire/OTS) -

    Amit a VF Corporationről tudni kell…

Az 1899-ben alapított VF Corporation a világ egyik legnagyobb ruházat-, lábbeli- és kiegészítő-gyártó vállalata, amely ikonikus szabadidős, sport- és munkaruhamárkáival (ideértve a Vans®-t, a The North Face®-t, a Timberland®-et és a Dickies-t) igyekszik hozzásegíti az embereket, hogy az általuk választott életvitelt folytathassák, és olyan tevékenységeket végezhessenek, amelyek élmények sorával gazdagítják életüket. Célunk a fenntartható és aktív életstílus támogatása az emberek életének jobbá tétele és bolygónk jövőjének biztosítása érdekében. E célunk elérése érdekében fáradhatatlanul dolgozunk, hogy értéket teremtsünk részvényeseink számára, és vállalatunk befolyását kiaknázva előrevivő szerepet játsszunk. További információkért kérjük, látogassanak el honlapunkra: vfc.com.

Amit a Carbon Trustról tudni kell…

A Carbon Trust a világ vezető szervezeteit támogató független, szakértő tanácsadó partner, amely segíti ügyfeleit egy fenntartható jövő elérésében és az abból származó előnyök kiaknázásában.
     - Tanácsadással állunk rendelkezésére üzleti vállalkozásoknak, kormányzatoknak és az állami szektor szereplőinek, hogy azonosíthassák azokat a lehetőségeket, amelyek egy fenntartható, alacsony karbonkibocsátású világban kínálkoznak számukra.
     - Biztosítjuk szervezetek, ellátási láncok és termékek ökológiai lábnyomának mérését és tanúsítását.
     - Vállaljuk különféle, alacsony karbonkibocsátással járó technológiák és megoldások kidolgozását és bevezetését, kezdve az energiahatékonyság növelésétől a megújuló forrásból származó villamosenergiáig.

Tekintse meg az eredeti közleményt a következő internetes címen: businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191205005251/en/

Kapcsolat:
Molly Cuffe
Director, Corporate Responsibility Communications
Molly_Cuffe@vfc.com

Forrás: VF Corporation

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.

Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.