OTS Üzleti Sajtószolgálat
2021. június 21. hétfő
Ismertető
Az Üzleti Sajtószolgálat (Original Text Service - OTS) üzleti vállakozások, cégek, intézmények közleményeit, tájékoztatóit, meghívóit, állásfoglalásait közli. Szolgáltatásunk segítségével több mint 2000 újságírót és kommunikációs szakembert érhet el könnyen, gyorsan és költséghatékonyan – az Ön által megfogalmazott sajtóközleményt változtatás nélkül juttatjuk el az MTI-előfizetők szerkesztőségi rendszerébe vagy igény szerint akár a külföldi sajtóhoz is. (Az OTS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.)


2020. augusztus 5., szerda 18:09

A JDE Peet's kiváló 2020-as félévi eredményekről számolt be (1. rész)
    Amszterdam, 2020. augusztus 5., szerda (Business Wire/OTS) - A jó teljesítmény az üzleti folyamatok és a márkák rugalmasságát tükrözi - A fejlett piacokon megugró vásárlásoknak köszönhetően rekordnak számító forgalomnövekedés az otthon fogyasztott csomagolt napi fogyasztási cikkek (consumer packaged goods [CPG]) kategóriájában -    A CPG kategóriában elért jó eredmények ellensúlyozzák a nem otthon fogyasztott cikkek kategóriájában mutatkozó gyengébb teljesítményt - Júniustól ígéretes fellendülés indult el a nem otthon fogyasztott cikkek értékesítése terén - A korrigált adózás és kamatfizetés előtti eredmény (earnings before interest and taxes [EBIT]) 10,5%-os organikus növekedést mutatott, és elérte a 642 millió eurót - Az egyszeri tételek nélküli eredmény 12,0%-kal nőtt; az ennek megfelelő egy részvényre eső nyereség (earnings per share [EPS]) 0,79 euró(1) - A tőkeáttétel 3,4x-re javult a 2019. pénzügyi év végén rögzített 4,2x-ről - Sikeresen lezajlott az első nyilványs részvénykibocsátás (initial public offering [IPO])

        Ez a sajtóközlemény multimédia elemeket is tartalmaz. A teljes közlemény a következő internetes címen tekinthető meg: https://www.businesswire.com/news/home/20200803005830/en/

Üzenet Casey Kellertől, a JDE Peet's vezérigazgatójától

"A JDE Peet's 2020 első félévében kiváló teljesítményt nyújtott, igazolva, hogy üzleti tevékenységeink és márkáink rugalmassága még a COVID-19-járvány okozta példa nélkül álló gazdasági és társadalmi krízishelyzetben is lehetővé teszi az üzletmenet zökkenőmentes fenntartását. Kiegyensúlyozott kávé és tea portfóliónk lehetővé tette, hogy késedelem nélkül alkalmazkodjunk a gyorsan változó fogyasztói szokásokhoz, követve a házon kívüli fogyasztástól az otthoni fogyasztás felé eltolódó fogyasztói igényeket. Csapatunk már a válsághelyzet kezdetén proaktív lépéseket tett egyrészt a világ különböző országaiban foglalkoztatott alkalmazottjaink egészségének is biztonságának megőrzése, másrészt üzleti tevékenységeink fenntartása érdekében, lehetővé téve vállalatunk számára, hogy továbbra is ki tudjuk szolgálni ügyfeleinket és a fogyasztókat az ellátásban bekövetkező fennakadások nélkül. A gyorsan változó gazdasági feltételek ellenére korrigált EBIT mutatónk erős növekedést mutatott, tükrözve a kizárólag egy termékcsoport értékesítésére fókuszáló erőfeszítéseinket és a költségkezelés terén alkalmazott következetes hozzáállásunkat. Ezen felül elmondhatom, hogy jók az esélyeink arra, hogy teljesítsük a tőkeáttételi mutatónk csökkentésére irányuló célkitűzésünket. Június eleje óta a karanténnel kapcsolatosan a helyi piacokon bevezetett korlátozások feloldása nyomán ígéretes fellendülést tapasztalunk a házon kívüli vásárlások kategóriában. Erős termékportfóliónknak és hatékony értékesítési csatornáinknak köszönhetően megfelelő helyzetben vagyunk ahhoz, hogy növeljük piaci részesedésünket ügyfeleink és a fogyasztók igényeinek és lehetőségeinek kiszolgálása révén."

Kilátások

A 2020-as év első felében a JDE Peet's működését is jelentős mértékben befolyásolta a COVID-19-világjárvány kitörése, melynek következtében vállalatunknak, alkalmazottjainknak, ügyfeleinknek és beszállítóinknak példa nélkül álló körülményekkel kellett szembenézniük. Cégünk célja a válság teljes időszakában ugyanaz: biztosítani alkalmazottjaink egészségét és biztonságát és fenntartani az üzletmenet folytonosságát. Vállalatunk és a kávé- és teaforgalmazó ágazat egésze a globális gazdaság megtorpanása ellenére igen nagy rugalmasságról tett tanúbizonyságot a COVID-19-járvány okozta krízishelyzetben. Globális gyártó és ellátó hálózatunknak, számos megbízható márkát tartalmazó termékportfóliónknak és megalapozott, piacorientált hozzáállásunknak köszönhetően minden esélyünk megvan arra, hogy ne okozzanak jelentősebb nehézségeket számunkra a bizonytalan gazdasági feltételek okozta piaci változások.

Bár egyelőre nem határozható meg egyértelműen, hogy a COVID-19-járvány következményei milyen folyamatokat indítottak el a globális piacokon, a piacok júniusi újranyitásától kezdődően már észlelhetők voltak a javulás jelei. Feltéve, hogy ez az irányvonal nem változik, várakozásaink szerint forgalmunk organikus növekedést fog mutatni a 2020-as pénzügyi évben. Ugyanakkor úgy hisszük, hogy a második félévben kifejtendő fokozottabb marketing és promóciós tevékenységünk eredményeként korrigált EBIT mutatónk növekedése mindenképpen a 2020-as pénzügyi évben a közép és hosszú távú célként meghatározott 5-8%-on belül lesz. Jók az esélyeink arra is, hogy a 2021-es év első félévének végére adósságrátánkat a nettó adósság és a korrigált EBITDA (kamat- és nyereségadó-ráfordítások, valamint amortizáció és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) hányadosa értékének 3x-a alá csökkentsük.

(1) Az egyszeri tételek nélküli (részvényenkénti) nyereség a korrekciós tételek nélküli (adózott) érték. További információk az Időközi pénzügyi kimutatásokban (Interim Financial Statements) találhatók. Az egy részvényre vonatkozó adatok a részvények pro-forma átlagos számán (499 millió) alapulnak. (folyt.)2020. augusztus 5., szerda 18:10

A JDE Peet's kiváló 2020-as félévi eredményekről számolt be (2. rész)
    Amszterdam, 2020. augusztus 5., szerda (Business Wire/OTS) -

    A COVID-19-járvánnyal kapcsolatos legfrissebb információk

A COVID-19-világjárvány kitörése óta proaktív elővigyázatossági intézkedéseket tettünk alkalmazottjaink egészségének és biztonságának, valamint üzletmenetünk folytonosságának biztosítása érdekében. Márkáink ugyanakkor több mint 20 millió csésze kávét és teát adományoztak az egészségügyi ellátó ágazatnak és az élelmiszerbankoknak.

A kormányok által szerte a világon a járvány visszaszorítása érdekében tett intézkedések eredményeként érzékelhető elmozdulás következett be a kávé- és teafogyasztásban a házon kívüli fogyasztástól az otthoni fogyasztás irányába, valamint jelentős növekedés volt tapasztalható az e-kereskedelmi értékesítésben. Ezek a trendek kedvező befolyást gyakoroltak a legtöbb csomagolt napi fogyasztási cikkeket forgalmazó üzleti egységünk teljesítményére - főként a fejlett piacokon - negatív hatással voltak azonban a házon kívül fogyasztott cikkeket forgalmazó egységeink eredményeire. E területen üzleti tevékenységünkben az április és a május hónap bizonyult a legsúlyosabban érintett időszaknak. Júniustól kezdődően azonban már ígéretes fellendülést tapasztaltunk a házon kívül fogyasztott termékekkel foglalkozó egységeink forgalmában.

Csapataink továbbra is fokozott figyelemmel követik a világjárvány, valamint az ezáltal kiváltott fogyasztói viselkedési minták alakulását annak biztosítása érdekében, hogy működésünknek a módosuló feltételekhez való igazítása révén kielégíthessük a változó vevői és fogyasztói igényeket.

Pénzügyi áttekintés - a 2020-as év első hat hónapja
 Millió EUR (hacsak másként nem     2020 Félév 2019 Félév Változás Organikus
jelezzük)                                                         változás
================================== ========== ========== ======== =============
Árbevétel                          3236       3,332      -0,029   -0,011
---------------------------------- ---------- ---------- -------- -------------
Korrigált EBIT                     642        588        0,091    0,105
---------------------------------- ---------- ---------- -------- -------------
Egyszeri tételek nélküli eredmény  393        351        0,12     -
az időszakban
---------------------------------- ---------- ---------- -------- -------------
Egyszeri tételek nélküli           0,79       -          -        -
EPS1,2 (EUR)
---------------------------------- ---------- ---------- -------- -------------
Kimutatás szerinti EPS (EUR)       0,44       -          -        -
---------------------------------- ---------- ---------- -------- -------------
1 Az egyszeri tételek nélküli (egy részvényre eső) eredmény a korrekciós tételek nélküli (adózott) érték
2 A részvények pro-forma átlagos száma (499 millió) alapján

A 2020-as év első felében az összes árbevétel organikus alapon 1,1%-kal csökkent. Az összes forgalom körülbelül 25%-át kitevő CPG-értékesítés továbbra is növekedett az egyes egységeknél, jórészt ellensúlyozva a COVID-19-járvány házon kívüli fogyasztási cikkeket forgalmazó egységeinkre gyakorolt negatív hatásait. Az organikus forgalomnövekedés -0,9%-os és -0,2%-os mennyiség/összetétel árbeli arányt képvisel. A nettó felvásárlások 0,1%-kal növelték az értékesítési volument, míg az árfolyamváltozások 1,8%-os csökkenést okoztak. A kimutatás szerinti összes árbevétel 2,9%-kal csökkent, 3236 millió euróra.

A korrigált EBIT a három CPG egységnél és a Peet's-nél elért kétszámjegyű növekedésnek köszönhetően 10,5%-os organikus növekedést mutatott, és így 642 millió eurót tett ki, melyet azonban csökkentett a házon kívüli (Out-of-Home) fogyasztási cikkeket forgalmazó egység rosszabb teljesítménye. Az átváltási árfolyamok és a tevékenységi hatókör változásának hatását is figyelembe véve a korrigált EBIT 9,1%-kal nőtt.

Az egyszeri tételek nélküli nyereség - ide nem értve a nem ismétlődő tételeket - 12,0%-kal (393 millió euróra) nőtt a magasabb üzemi eredménynek köszönhetően, amelyet részben ellensúlyoztak a magasabb adóköltségek. A szabad cash flow 402 milliós összegébe beletartoznak az első nyilvános részvénykibocsátás költségei és a COVID-19-járvány okozta válsághelyzetben az ellátás folyamatosságának fenntartása céljából megnövelt raktárkészletek költségei.

A nettó adósságráta, amely a nettó adósság és a korrigált EBITDA hányadosának 4,2x-e volt a 2019-es pénzügyi év végén, 3,4x-re javult. Továbbra is jelentős előrehaladást mutatunk fel annak a prioritásként meghatározott célunknak az elérésében, hogy csökkentsük tőkeáttételünket, és jók az esélyeink arra, hogy a 2021-es év első félévének végére adósságrátánkat a nettó adósság és a korrigált EBITDA (kamat- és nyereségadó-ráfordítások, valamint amortizáció és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) hányadosa értékének 3x-a alá csökkentsük.

Likviditásunk továbbra is erős: forrásaink 1222 millió eurót tesznek ki, melyből 504 millió euró készpénz, 718 millió euró pedig rendelkezésünkre álló, lehívható újratöltődő hitelkeret. (folyt.)2020. augusztus 5., szerda 18:13

A JDE Peet's kiváló 2020-as félévi eredményekről számolt be (3. rész)
    Amszterdam, 2020. augusztus 5., szerda (Business Wire/OTS) -

    Pénzügyi áttekintés - a 2020-as év első hat hónapja - egységek szerinti bontás
 Millió EUR       Értékesítés OrganikusKimutatás   Korrigált                                                          
                                                                 OrganikusNövekedés
(hacsak másként  2020. első  növekedésszerinti    EBIT 2020.    növekedés
nem jelezzük)    félév                növekedés   első félév
================ =========== ======== =========== ============= ======== ======
CPG Europe       1652        0,047    0,037       558           0,163    0,158
---------------- ----------- -------- ----------- ------------- -------- ------
CPG LARMEA       492         0,063    -0,031      109           0,344    0,253
---------------- ----------- -------- ----------- ------------- -------- ------
CPG APAC         308         0,001    -0,011      69            0,744    0,643
---------------- ----------- -------- ----------- ------------- -------- ------
Peet's           435         -0,008   0,018       50            0,182    0,282
---------------- ----------- -------- ----------- ------------- -------- ------
Out of Home      336         -0,295   -0,298      -8            Nem      Nem
                                                                 értelmezhetőértelmezhető
---------------- ----------- -------- ----------- ------------- -------- ------
JDE Peet's       3236        -0,011   -0,029      642           0,105    0,091
összesen1
---------------- ----------- -------- ----------- ------------- -------- ------
1 Tartalmaz az egyes egységekre nem leosztott 13 millió euró összegű árbevételt és (136) millió euró korrigált EBIT-et
CPG - Europe

Az organikus növekedés 5,2%-os volumen/összetétel növekedésből származott, amelyet részben ellensúlyozott a -0,5%-os árhatás. Ez a pozitív volumen/összetétel hatás elsősorban Beans és Single Serve termékeink folyamatos sikereinek köszönhető, valamint a COVID-19-járvány miatt bevezetett karantén következtében a fogyasztásnak az otthoni fogyasztás irányába való eltolódásának következménye. A kimutatásban szereplő árbevétel 3,7%-kal, 1652 millió euróra nőtt, beleértve ebbe az átváltási árfolyamok -1,0%-os negatív hatását, amely elsősorban a norvég korona és a lengyel zloty leértékelődésének tulajdonítható. A korrigált EBIT organikus növekedést mutatott: 16,3%-kal nőtt, és így a 2020-as év első félévében 558 millió eurót tett ki. A növekedés elsősorban a COVID-19-járvány okozta válsághelyzet idején elért nagyobb árbevétel és alacsonyabb költségek eredménye.

CPG - LARMEA

Az organikus növekedés 7,0%-os volumen/összetétel növekedésből származott, amelyet némiképp csökkentett a -0,8%-os árhatás. A pozitív volumen/összetétel hatás a Single Serve és a Freeze-dried instant termékek folyamatos, jelentős növekedésének tulajdonítható. A kimutatásban szereplő árbevétel 3,1%-kal, 492 millió euróra csökkent, beleértve ebbe az átváltási árfolyamok -9,4%-os negatív hatását, amely főként a brazil reál, az orosz rubel, a török líra és a dél-afrikai rand leértékelődésének tulajdonítható. A korrigált EBIT organikus növekedést mutatott: 34,4%-kal nőtt, és így 109 millió eurót tett ki a 2020-as év első félévében. A növekedés elsősorban a nagyobb árbevétel és alacsonyabb költségek eredménye.

CPG - APAC

Az organikus növekedés a 0,3%-os pozitív árhatás és a volumen/összetétel -0,2%-os változásának eredménye. Ausztráliában, Új-Zélandon és Kínában erős növekedés következett be az otthon fogyasztott cikkek forgalmában a COVID-19-válsághelyzet idején, a házon kívül fogyasztott cikkeket forgalmazó egységeknek azonban nagy kihívást jelentett a COVID-19-járvány miatti karantén bevezetése. A kimutatás szerinti árbevétel 1,1%-kal 308 millió euróra esett vissza, mely csökkenéshez hozzájárult a devizaárfolyamoknak az ausztrál dollár, az új-zélandi dollár és a szingapúri dollár leértékelődése miatti -1,2%-os változása. A korrigált EBIT 74,4%-os organikus növekedést elérve 69 millió euróra ugrott 2020 első félévében, főként az alacsonyabb üzemi költségek és kevésbé szigorú összehasonlítási alap miatt.

Peet's

Az organikus növekedés a 3,4%-os pozitív árhatás és a volumen/összetétel -4,1%-os változásának eredménye. A Peet's CPG egysége jelentős mértékű, kétszámjegyű organikus árbevétel-növekedést ért el, mely az otthoni fogyasztás felé eltolódó fogyasztási szokásoknak és a Peet's prémiumkategóriás Beans, Ground és Single Serve termékei népszerűségének tulajdonítható. A kávéüzletek és a házon kívül fogyasztott termékeket forgalmazó egységek forgalmát negatívan befolyásolta a COVID-19-járvány miatti korlátozások bevezetése. Azonban június végére a legtöbb kávéüzlet újranyitott, és újra elérhetővé tette személyes átvételi és kiszállítási szolgáltatásait, valamint a korlátozott feltételekkel való helyszíni fogyasztást. 2020 első félévében a korrigált EBIT 18,2%-os organikus növekedést elérve 50 millió eurót tett ki. Az emelkedés főként a CPG kategória jó teljesítménye és a készitalként forgalmazott kávékkal foglalkozó egység által a Keurig Dr. Pepperrel kötött licencmegállapodás kedvező hatásának tudható be. (folyt.)2020. augusztus 5., szerda 18:14

A JDE Peet's kiváló 2020-as félévi eredményekről számolt be (4. rész)
    Amszterdam, 2020. augusztus 5., szerda (Business Wire/OTS) -

    Out-of-Home

Az organikus árbevétel-csökkenés a -2,1%-os negatív árhatás és a volumen/összetétel -27,3%-os változásának eredménye. Az Out-of-Home egységet igen súlyosan érintette a COVID-19-járvány. Számos ügyfélértékesítési csatorna lezárult - ideértve az irodákat, oktatási egységeket, BaReCa-t (Bars, Restaurants, Cafes [bárok, éttermek, kávézók]) és az utazással és turizmussal kapcsolatos csatornákat. Ahol lehetséges volt, kávéüzleteink korlátozott feltételekkel fenntartották a kiszolgálást, és személyes áruátvételt, valamint kiszállítást biztosítottak. Az egység forgalma áprilisban és májusban jelentős mértékben visszaesett a járvány miatti korlátozások következtében. Júniustól kezdődően azonban, köszönhetően a piacokon érvényben lévő korlátozások fokozatos enyhítésének, ígéretes fellendülést tapasztaltunk. A kimutatás szerinti árbevétel 29,8%-kal esett vissza, és 336 millió eurót tett ki. A csökkenéshez a -1,0%-os devizaárfolyam változás és a tevékenységi hatókör változásának 0,7%-os hatása is hozzájárult. A korrigált EBIT a 2019-es év első félévében elért 89 millió euróról 2020 első félévében 8 millió euróra esett vissza az árbevétel csökkenésének eredményeként. Az egységnél kényszerszabadságolást és ideiglenes elbocsátásokat léptettünk életbe a bérköltségek és az üzemi költségek csökkentése érdekében. Az üzemi költségek terén elért megtakarításokat azonban ellentételezték a behajthatatlan követelésekre képzett tartalékok.

Egyéb információk
Az első nyilvános részvénykibocsátás sikeres lebonyolítása

2020. május 29-én a vállalat sikeresen jegyzésre került az Euronext Amsterdam részvénytőzsdén.

Az időszakban elért (egyszeri tételek nélküli) nyereség
 Millió EUR                                     2020. első félév 2019. első félév
============================================== ================ ================
Korrigált EBIT                                 642              588
---------------------------------------------- ---------------- ----------------
Nettó pénzügyi bevétel/(kiadás)                -122             -133
---------------------------------------------- ---------------- ----------------
Korrigált adók                                 -127             -103
---------------------------------------------- ---------------- ----------------
Korrigált bevétel a kapcsolt vállalkozásoktól  0                -1
és vegyes vállalatoktól
---------------------------------------------- ---------------- ----------------
Az időszakban elért (egyszeri tételek nélküli) 393              351
nyereség
---------------------------------------------- ---------------- ----------------

Telefonkonferencia és online audióközvetítés
Casey Keller (vezérigazgató) és Scott Gray (pénzügyi vezető) telefonkonferenciát tart az elemzők és intézményi befektetők számára 2020. augusztus 4-én közép-európai idő szerint de. 10:00 órakor a 2020-as év első félévében elért eredmények megvitatása céljából. Igény szerint a telefonkonferenciát élő online audióközvetítés révén is követni lehet a JDE Peet's Investor Relations (Befektetői kapcsolatok) weboldalán.

Amit a JDE Peet's-ről tudni kell

A JDE Peet's az árbevétel alapján a világ legnagyobb, kizárólag kávét és teát forgalmazó vállalatcsoportja, amely több mint 100 fejlett és feltörekvő országban körülbelül 130 milliárd csésze kávét és teát értékesített a 2019. december 31-én végződő pénzügyi évben (a továbbiakban "pénzügyi év"). A több mint 50 vezető globális, regionális és helyi kávé- és teamárkát tartalmazó termékportfólióval rendelkező JDE Peet's magas minőségű és innovatív kávé- és teatermékek és szolgáltatások széles körét kínálja a különféle piacokon érvényesülő eltérő fogyasztási szokások miatti különféle fogyasztói igények és árpreferenciák minél teljesebb kielégítése érdekében. A 2019-es pénzügyi évben a JDE Peet's által elért összes árbevétel 6,9 milliárd eurót tett ki, és a vállalat átlagosan 21255 alkalmazottat foglalkoztatott világszerte. A JDE Peet's globális portfóliójába tartoznak a következő termékek: Jacobs, Peet's, L'OR, Senseo, Tassimo és Ti Ora. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra a következő internetes címen: www.JDEPeets.com.

Fontos információk

Piaci visszaélésekkel kapcsolatos szabályozás
Ez a sajtóközlemény olyan információkat tartalmaz, amelyek az Európai Unió piaci visszaélésekről szóló rendelete 7(1) cikkének hatálya alá esnek.

Számviteli elvek
A JDE Peet's N.V. (a továbbiakban a "Társaság") és konszolidált leányvállalatai (a továbbiakban együttesen a "Csoport") éves beszámolói az Európai Unió által alkalmazott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (International Financial Reporting Standards) (a továbbiakban "IFRS") előírásainak megfelelően kerülnek elkészítésre. Az ebben a közleményben szereplő pénzügyi információk összeállítása során ugyanazok a számviteli elvek kerültek alkalmazásra (kivéve, ha másként jelezzük), mint amelyek a Csoport összevont pénzügyi kimutatásai alapján a 2019. december 31-én végződő évre vonatkozóan készített, különálló beszámolók és az azokhoz tartozó kiegészítő mellékletek összeállításakor. Az ezekben a dokumentumokban szereplő összes számadat nem auditált adat. Az ezekben a dokumentumokban szereplő számszerű pénzügyi információk legtöbbje millió euróban került meghatározásra. Az ezekben a dokumentumokban szereplő egyes számszerű adatok, ideértve a pénzügyi adatokat is, kerekítésre kerültek. A táblázatokban a negatív összegek zárójelben, illetve más esetekben negatív előjellel ("-") kerültek feltüntetésre, vagy az összeg előtt a "negatív" szó szerepel. (folyt.)2020. augusztus 5., szerda 18:15

A JDE Peet's kiváló 2020-as félévi eredményekről számolt be (5. rész)
    Amszterdam, 2020. augusztus 5., szerda (Business Wire/OTS) -

    Nem IFRS szerinti mutatók

Ezekben a dokumentumokban szerepelnek nem IFRS szerinti pénzügyi mutatók is (a továbbiakban "nem IFRS szerinti mutatók"), amelyek az IFRS értelmében nem tekintendők likviditási vagy teljesítményre vonatkozó mutatóknak. Ezek a nem IFRS szerinti mutatók az IFRS szerinti számadatokon felül kerültek megállapításra. Előfordulhat, hogy a Csoport a nem IFRS szerinti mutatókat az ágazatban tevékenykedő más vállalatoktól jelentős mértékben eltérő módon alkalmazza. A mutatók nem tekintendők a nyereségre (veszteségre), árbevételre vagy bármely egyéb, teljesítményre vonatkozó IRFS szerinti mutató, illetve a likviditás mutatójaként szolgáló, az üzemi tevékenységekből származó nettó pénzeszközök mutató alternatívájának. A nem IFRS szerinti mutatókra vonatkozó további információk a Csoport 2020. június 30-án végződő hat hónapra vonatkozó pénzügyi kimutatásainak "Non-IFRS Measures" ("Nem IFRS szerinti mutatók") címe alatt találhatók.

Előremutató állítások

Ez a sajtóközlemény és az ehhez tartozó dokumentumok az Amerikai Egyesült Államok Magánértékpapírokra vonatkozó peres eljárások reformjáról szóló 1995. évi törvénye (Private Securities Litigation Reform Act of 1955) rendelkezései alapján előremutató állításoknak minősülő állításokat tartalmaznak a Csoport pénzügyi helyzetére, működésének eredményeire és üzletmenetére vonatkozóan. Ezek az előremutató állítások és az ezekben a dokumentumokban szereplő, nem múltbeli tényadatokra vonatkozó egyéb állítások előrejelzéseket tartalmaznak. A Csoport nem tudja garantálni, hogy az előrejelzésekben szereplő eredményeket eléri. A tényleges események vagy eredmények a Csoportot érintő kockázatok és bizonytalansági tényezők következtében jelentős mértékben eltérhetnek ezektől az előrejelzésektől. E kockázatok és bizonytalansági tényezők hatásának eredményeként a tényleges eredmények jelentős mértékben eltérhetnek az előremutató állításokban szereplő kifejezett vagy vélelmezett jövőbeli eredményektől. A Csoport jövőbeli működését számos olyan tényező befolyásolhatja, melyek hatására a Csoport által elért eredmények jelentős mértékben eltérhetnek az előremutató állításokban szereplő kifejezett jövőbeli eredményektől, ideértve (korlátozás nélkül) a következőket): (a) a vállalatra nehezedő, versenyhelyzet miatti nyomás és változások a fogyasztási szokásokban és preferenciákban, valamint a fogyasztóknak a Csoport márkáira vonatkozó megítélésében; (b) hirtelen változások a zöldkávé (ideértve a prémiumkategóriás Arabica kávébabot), a tea vagy egyéb árucikkek költségében, valamint a Csoport azon képességében, hogy biztonságos és megfelelő minőségi vagy fenntartható kávé- és teabeszerzési forrásokat biztosítson; (c) a globális és regionális gazdasági és pénzügyi feltételek, valamint politikai és üzleti feltételek fennállása, illetve változásai; (d) a Csoport gyártó és elosztó létesítményei működésében bekövetkező fennakadások; (e) a Csoport innovatív új termékek és kiegészítő termékek kifejlesztésére és bevezetésére, illetve a meglévő termékeire vonatkozó hatékony marketingtevékenység végzésére irányuló képessége; (f) a vonatkozó törvények és jogszabályok tényleges vagy állítólagos megsértése, illetve a Csoport üzleti tevékenységével kapcsolatos bármely jogigény felmerülése vagy kormányzati vizsgálat bekövetkezése; (g) a vállalatfelvásárlások végrehajtásával, illetve a felvásárolt vállalatok sikeres integrálásával kapcsolatosan felmerülő nehézségek; (h) felső vezetők vagy egyéb kulcsfontosságú szerepet betöltő alkalmazottak elvesztése; valamint (i) változások a vonatkozó környezetvédelmi törvényekben vagy szabályzásban. Az ezekben a dokumentumokban szereplő előremutató állítások kizárólag e dokumentumok közzétételének időpontjára vonatkozóan tekintendők érvényesnek. A Csoport nem minősül felelősnek (és kifejezetten elhárít mindennemű felelősséget) azért, hogy az e dokumentumok közzétételének időpontját követően bekövetkező események vagy körülmények, illetve nem várt események tükrében módosítson vagy frissítsen bármely előremutató állítást. A Csoport nem tudja garantálni, hogy az előremutató állítások helyesnek bizonyulnak, és a befektetőket arra inti, hogy ne támaszkodjanak túlzott mértékben semminemű előremutató állításra. A Csoport működését potenciálisan befolyásoló kockázatokra és bizonytalansági tényezőkre vonatkozó további részletes információk a Vállalat által a Holland Pénzpiaci Felügyeleti Hatósághoz (Stichting Autoriteit Financiële Markten) benyújtott jelentésekben találhatók.

Piaci és iparági adatok

Az ezekben a dokumentumokban szereplő ágazati előrejelzésekre, iparági statisztikákra, piaci adatokra és piaci részesedésre vonatkozó állítás elemzők, versenytársak, ágazati szakértők és szervezetek által összeállított becsléseken, általánosan hozzáférhető információkon vagy a Csoport piacairól és árbevételéről készített saját értékelésén alapul, kivéve, ha ezt másként nem jelezzük.

A sajtóközleményben foglaltak nem tekintendők ajánlattételnek

Ezek a dokumentumok nem tekintendők semminemű értékpapír semminemű jogrendszerben való értékesítésére vagy kibocsátására vonatkozó ajánlatnak, illetve ilyen értékpapírok vásárlására vagy jegyzésére vonatkozó ajánlatkérésnek. (folyt.)2020. augusztus 5., szerda 18:16

A JDE Peet's kiváló 2020-as félévi eredményekről számolt be (6. rész)
    Amszterdam, 2020. augusztus 5., szerda (Business Wire/OTS) -

    Nen IFRS szerinti mutatók

Ez a sajtóközlemény tartalmaz nem IFRS szerinti pénzügyi mutatókat is (a továbbiakban "nem IFRS szerinti mutatók"), amelyek az IFRS értelmében nem tekintendők likviditási vagy teljesítményre vonatkozó mutatóknak, és amelyeket a Csoport a teljesítményre vonatkozó mutatók alternatív mutatóinak tekint. Ezek a nem IFRS szerinti mutatók az IFRS szerint meghatározott számadatokon felül kerültek meghatározásra.

Korrigált EBITDA

A korrigált EBITDA alatt az a kamat- és nyereségadó-ráfordítások, valamint amortizáció és értékcsökkenési leírás előtti üzemi eredmény értendő, amelynek korrigálásához a korrigált EBIT mutatóra vonatkozó tájékoztatásban szereplő tételek kerültek felhasználásra.

Korrigált adók

A korrigált adók alatt azoknak a nem visszatérő tételeknek a figyelembe vétele céljából módosított adók értendők, amely tételek főként nem levonható költségekkel és az adótartalékok változásával, valamint a figyelembe vett halasztott adókövetelésekben bekövetkező változásokkal kapcsolatosak.

Nettó adósságráta

A nettó adósságráta alatt a nettó adósság és az utolsó tizenkét hónapra vonatkozó korrigált EBITDA hányadosa értendő.

Organikus korrigált EBIT

Organikus korrigált EBIT alatt a korrigált EBIT értendő, amely az előző évi átlagos devizaátváltási árfolyamon kerül figyelembe vételre, és korrigálásra kerül a tevékenységi hatókör változásának (többek közt összeolvadások és felvásárlások, illetve üzleti egységek értékesítése) hatása. Az organikus korrigált EBIT megállapításához egy adott év tekintetében az azévi korrigált EBIT átszámításra kerül a viszonyítási év átlagos devizaátváltási árfolyamán, és nem tartalmazza a felvásárolt/elidegenített vállalatok korrigált EBIT-jét az ügylet dátumától számított 12 hónapig.

Organikus árbevétel

Organikus árbevétel alatt az előző évi átlagos devizaátváltási árfolyam alapján átszámított árbevétel értendő, amely korrigálásra kerül a tevékenységi hatókör változásának (többek közt összeolvadások és felvásárlások, valamint üzleti egységek értékesítése) hatásaival. Egy adott év organikus árbevételének meghatározásához az adott év árbevétele átszámításra kerül a viszonyítási év átlagos devizaátváltási árfolyamán, és nem tartalmazza a felvásárolt/elidegenített vállalatok korrigált EBIT-jét az ügylet dátumától számított 12 hónapig.

Organikus árbevétel-növekedés

Organikus árbevétel-növekedés alatt egy adott év és a viszonyítási év közti időszakban elért organikus árbevétel-növekedés értendő.
Egyszeri tételek nélküli nyereség
Az egyszeri tételek nélküli nyereség alatt az időszakban elért korrigált EBIT értendő, beleértve a pénzügyi bevételeket és költségeket, a korrigált adókat és a kapcsolt vállalatoktól és vegyes vállalatoktól származó korrigált bevételt.

Tekintse meg az eredeti közleményt a következő internetes címen: businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200803005830/en/

Kapcsolat:

Médiakapcsolatok:
Michael Orr
Media@JDEPeets.com

Befektetők és elemzők:
Robin Jansen
+31 6 1594 4569
Robin.Jansen@JDEcoffee.com

Forrás: JDE Peet's

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.

Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.