OTS Üzleti Sajtószolgálat
2021. augusztus 1. vasárnap
Ismertető
Az Üzleti Sajtószolgálat (Original Text Service - OTS) üzleti vállakozások, cégek, intézmények közleményeit, tájékoztatóit, meghívóit, állásfoglalásait közli. Szolgáltatásunk segítségével több mint 2000 újságírót és kommunikációs szakembert érhet el könnyen, gyorsan és költséghatékonyan – az Ön által megfogalmazott sajtóközleményt változtatás nélkül juttatjuk el az MTI-előfizetők szerkesztőségi rendszerébe vagy igény szerint akár a külföldi sajtóhoz is. (Az OTS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.)


2020. szeptember 1., kedd 14:00

A Mary Kay Inc. és a The Mary Kay FoundationSM összefog a The UN Trust Fund to End Violence Against Women és a CARE USA szervezetekkel a nemi alapú erőszak globális szintű felszámolása céljából (1. rész)
    Dallas, 2020. szeptember 1., kedd (Business Wire/OTS) - A COVID-19-világjárvány következtében a nők világszerte még sérülékenyebbé váltak és még inkább ki vannak téve az ellenük irányuló erőszaknak. Ezért a Mary Kay Inc. és a The Mary Kay FoundationSM összefogott az egyik vezető, globális humanitárius szervezettel, a CARE USA-val, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete Nők elleni erőszak felszámolásáért létrehozott vagyonkezelői alapjával (The United Nations Trust Fund to End Violence against Women) (a továbbiakban az "ENSZ vagyonkezelői alapja") a nők elleni erőszak megakadályozásáért és felszámolásáért folytatott, életmentő erőfeszítések támogatása érdekében.

        Ez a sajtóközlemény multimédia elemeket is tartalmaz. A teljes közlemény a következő internetes címen tekinthető meg: https://www.businesswire.com/news/home/20200831005162/en/

A világon három nő közül több mint egyet ér életében legalább egyszer fizikai bántalmazás, és/vagy esik áldozatául valamilyen erőszakos szexuális cselekménynek(1). Ez a riasztóan nagy szám polgárháborúval vagy természeti katasztrófák, illetve válsághelyzetek idején még tovább emelkedik. Az ENSZ által a nemi egyenlőségnek és a nők felemelkedésének elérése céljából létrehozott nőügyi szervezete, a UN Women, amely az ENSZ nevében kezeli az Egyesült Nemzetek Szervezete Nők elleni erőszak felszámolásáért létrehozott vagyonkezelői alapját, fáradhatatlanul igyekszik minél szélesebb körben tudatosítani, illetve ráirányítani a figyelmet arra, hogy a COVID-19-járvány idején riasztó mértékben nőtt a nőket érő erőszakos cselekmények és azok maradandó következményeinek száma, és az egyes nemzetek gazdaságuk járványt követő újjáépítéséért végzett munkája során háttérbe szorult a nők emberi jogainak érvényesítése.

"A Mary Kaynek a nőket és lányokat bárhol a világon érő erőszak felszámolása melletti, több évtizedes elkötelezettsége jegyében végzett tevékenysége cégünk identitását meghatározóvá és mindennapjaink részévé vált" - magyarázta Melinda Foster Sellers, a Mary Kay Inc. humán erőforrásokért felelős vezetője. "E tevékenységünk részeként ma együttműködési megállapodást kötöttünk a nők jogaiért küzdő két neves szervezettel, az Egyesült Nemzetek vagyonkezelői alapjával és a CARE-rel, melyek mindegyike fáradhatatlan érdekképviseleti tevékenysége és a különféle fórumokon való fellépése révén jelentős hatást gyakorol a társadalomra, és figyelemre méltó eredményeket ér el a nemi egyenlőségre vonatkozó adatok gyűjtése terén is. Az e szervezetekkel való összefogásunk tovább erősítette elszántságunkat az iránt, hogy elérjük egy olyan világ létrejöttét, ahol a nők nincsenek kitéve a nemük miatt erőszakos cselekményeknek."

"A The Mary Kay FoundationSM 1999 óta küzd elkötelezetten a családon belüli erőszak felszámolásáért" - nyilatkozta Anne Crews, a Mary Kay Public Affairs (Közügyek) egységének alelnöke és a The Mary Kay FoundationSM igazgatótanácsának tagja. "Az elmúlt 20 évben több mint 2600, a családon belüli, nemi alapú erőszak felszámolásáért küzdő menedékháznak összesen mintegy 47 millió USA dollár összegű adományt juttattunk. Több mint hatmillió, az erőszak ellen menedéket kereső és segítő szolgálatot igénybe vevő nőt és lányt támogattunk. Az Egyesült Nemzetek vagyonkezelői alapjával és a CARE-rel létrejött globális partnerségi kapcsolatunk segíteni fog minket a nők és lányok védelméért folytatott erőfeszítéseink fokozásában és kiterjesztésében."

A négy vállalati alapítványa által végzett folyamatos munka és e közelmúltban létrejött partnerségi megállapodások révén a Mary Kay megerősítette vezető szerepét a COVID-19-pandémia következtében fokozottan sérülékeny nők és lányok elleni erőszak megakadályozásáért és a probléma megoldásáért küzdő szervezetek közt. Ezek a kezdeményezések részét képezik a Mary Kay által az ENSZ fenntartható fejlődési céljai (Sustainable Development Goals) közt szereplő 5. célnak (Achieve gender equality and empower all women and girls [A nemek közötti egyenlőség és a nők és lányok esélyeinek növelése]) az elérése iránt vállalt kötelezettség teljesítését célzó tevékenységeknek. (folyt.)2020. szeptember 1., kedd 14:02

A Mary Kay Inc. és a The Mary Kay FoundationSM összefog a The UN Trust Fund to End Violence Against Women és a CARE USA szervezetekkel a nemi alapú erőszak globális szintű felszámolása céljából (2. rész)
    Dallas, 2020. szeptember 1., kedd (Business Wire/OTS) -

        -    Az ENSZ Nők elleni erőszak felszámolásáért létrehozott vagyonkezelői alapjával való együttműködése keretében a Mary Kay hozzájárul a nők és lányok védelmét célzó, mintegy 70 országban és területen folyó projektek finanszírozásához.

Az ENSZ vagyonkezelői alapjának, amely az egyetlen igényekre épülő, a nők és lányok elleni erőszak felszámolására szakosodott, kompetitív adományozási mechanizmust testesíti meg, különleges helyzetének köszönhetően széles körű lehetőségek állnak rendelkezésére küldetésének megvalósítására a befogadható kezdeményezések finanszírozása és a sokszor kis méretű, nők által irányított és a nők jogaiért küzdő kedvezményezett szervezetek adományokkal való támogatása révén. Az 1996-ban az ENSZ Közgyűlésének 50/166 sz. határozatával létrehozott vagyonkezelői alap működésének megkezdése óta 175 millió USA dollár összegű adományt nyújtott összesen 572 kezdeményezésnek 140 országban és területen.

Az ENSZ vagyonkezelői alapja által támogatott kedvezményezettek az első vonalban küzdenek a nők és lányok elleni erőszak képviselte, régóta tartó és ma is fennálló pandémia visszaszorításáért.

Az utóbbi négy évben az ENSZ vagyonkezelői alapja által biztosított támogatásban több mint 22 millió egyén részesült a nők és lányok elleni erőszak megakadályozását és felszámolását célzó különféle projektek keretében, és az adományok a nők jogaiért küzdő és nők által irányított számos olyan szervezet változásokat eredményező munkáját tette lehetővé, amelyek az első vonalban küzdve támogatták szolgáltatásokkal az erőszakot túlélő áldozatokat és járultak hozzá új jogszabályok és politikák bevezetéséhez. Több mint egymillió nő és lány kapott közvetlen támogatást életmentő szolgáltatásokat nyújtó, a nők felemelkedését célzó tevékenységeket végző és az erőszak ellen védelmet biztosító szervezetektől, ideértve legalább 107 428 erőszakot elszenvedő túlélőt is. A 2019-es évben az ENSZ vagyonkezelői alapja 137 projektet támogatott és 79 esetben nyújtott új kérelmezőknek adományt 35 millió USA dollár értékben.

"Az emberi jogokat sértő cselekmények közt a nők elleni erőszak világszerte a leggyakoribb és legáltalánosabb cselekmény, amely nem ismer határokat" - fejtette ki Aldijana Sisic, a UN Trust Fund to End Violence against Women vezetője. "Ez a diszkrimináció legsúlyosabb formája, egy megszűnni nem akaró pandémia, amelyet csak tovább súlyosbított a jelenlegi COVID-19-járvány nyomán bekövetkező válság. A koronavírus-fertőzések számának csökkentését szolgáló kijárási tilalom és az egészségügyi ellátó és rendvédelmi rendszerek túlterheltsége következtében az erőszakot elszenvedő nők és lányok nem kapnak megfelelő védelmet az őket fenyegető veszélyek ellen. Ezért a nők védelmét biztosítani igyekvő szervezetek szerte a világon kulcsfontosságú szerepet játszanak az erőszak ellen menekülőknek való azonnali segítség biztosításában. Eljött az ideje az összefogásnak, a határozott fellépésnek és az erőszak áldozatai támogatásának annak érdekében, hogy egyetlen erőszakot elszenvedő nő és lány se maradjon magára, és fény derüljön az ellenük elkövetett visszaélésekre. Köszönjük a Mary Kay-nek, hogy munkánk támogatásával és a tevékenységeinkben való részvétellel példát és irányt mutat a világ szervezetei számára."

     -    A Mary Kay támogatja a CARE nemi alapú erőszak elleni programjait, hozzájárulva a nők és lányok életének átformálásához több mint 100 országban és területen.

Szerte a világon a nőket a férfiaknál jóval nagyobb mértékben sújtja a szegénység és a nemi alapú erőszak: a mélyszegénységben élő 1,4 milliárd ember többsége nő. Ezért a CARE a nők támogatása iránt kötelezte el magát, és fáradhatatlanul végzi érdekképviseleti és a nők vezetőként való szerepvállalását elősegítő tevékenységét.

A CARE által a globális COVID-19-járvány okozta válsághelyzetben életbe léptetett vészhelyzeti intézkedések rendkívüli gyorsasággal bővültek: igen hamar 67 országra terjedtek ki és a COVID-19-járvány súlyosbodására reagálva egyfajta humanitárius programmá alakultak át, amely közvetlen projekteken keresztül körülbelül tizenhatmillió embernek nyújtott támogatást, és több mint egymillió embernek biztosított képzést és tájékoztatást a nők elleni erőszak felszámolását célzó szolgáltatásokról. A COVID-19-járvány okozta válság által a nemi egyenlőségre gyakorolt hatásokra való figyelemfelhívás szükségességét felismerve március 31-én a CARE kezdeményezte egy COVID-19-járvánnyal kapcsolatos globális nemi egyenlőségi gyorselemzés (Global Rapid Gender Analysis on COVID-19 [RGA]) elkészítését, amelynek lefolytatására a Nemzetközi Menekültügyi Bizottsággal (International Rescue Committee [IRC]) folytatott egyeztetést követően került sor. A Mary Kay támogató tevékenysége során jelentős mértékben támaszkodik erre az ez idáig 50 országban elvégzett COVID-19-járvánnyal kapcsolatos globális nemi egyenlőségi gyorselemzés által biztosított friss adatokra. A CARE által elkészített 50 Globális nemi egyenlőségi gyorselemzés azt mutatja, hogy a pandémia hatására súlyosbodott a nőket érő erőszak problémája, különösen Afrikában és Európában, továbbá hogy több tízezer nő szenvedett el fizikai vagy szexuális erőszakot a kijárási korlátozások és a karantén idején. (folyt.)2020. szeptember 1., kedd 14:02

A Mary Kay Inc. és a The Mary Kay FoundationSM összefog a The UN Trust Fund to End Violence Against Women és a CARE USA szervezetekkel a nemi alapú erőszak globális szintű felszámolása céljából (3. rész)
    Dallas, 2020. szeptember 1., kedd (Business Wire/OTS) -

    A Mary Kay Inc. és a The Mary Kay FoundationSM 100 000 USA dollárral járult hozzá a nemi alapú erőszak visszaszorítását célzó, CARE által irányított, Together For Her elnevezésű nemzetközi program finanszírozásához. Az általuk biztosított források szerte a világon az erőszakot elszenvedőket és túlélőket támogató, az erőszakot túlélőket a bírósági meghallgatásokra kísérő, illetve számukra ételt kiszállító személyeknek egyéni védőfelszerelést biztosító, erőszakos cselekményeknek áldozatul esett, pszichológiai vagy orvosi kezelésben részesülő vagy átmeneti menedékházakban elhelyezett nők számára higiéniai és tisztálkodási cikkeket biztosító programok lefolytatását segíti.

"A nők valódi nemi egyenlőségének elérése és a nemi alapú erőszak felszámolása rendkívül sokféle változást eredményezne a világban" - magyarázta Michelle Nunn, a CARE elnök-vezérigazgatója. "A világ leginkább marginalizálódott közösségeiben túlnyomó részben a lányok és nők részesülnek igazságtalan elbánásban. A COVID-19-krízis önmagában mintegy 31 millióval több nemi alapú erőszakos cselekményt eredményezhet a vírussal kapcsolatos kijárási tilalmak hat hónapos időszakában. Tudjuk, hogy ez a megdöbbentően magas esetszám nagy mértékben csökkenthető, ezért mindent meg kell tennünk, hogy megelőzzük ezeket a szörnyű visszaéléseket, még mielőtt bekövetkeznének. A nők alulról induló, helyi mozgalmainak támogatása az egyik leghatékonyabb és legjobb dolog, amit tehetünk a szociális és társadalmi változások elősegítése érdekében."

Tudta?
     -     Becslések szerint annak a 87 000 nőnek, akik 2017-ben a világon szándékos emberölés áldozatául estek, több mint felét (58 százalékát) szexuális partnerük vagy családtagjuk ölte meg.
     -    Ez azt jelenti, hogy naponta a világon 137 nőt öl meg saját családtagja.
     -    Ma a világon mintegy 650 millió nőt és lányt adnak férjhez még a 18. életévük betöltése előtt. Megközelítőleg 15 millió serdülő (azaz a15-19 éves korosztályba tartozó) lány szenved el szexuális visszaéléseket (erőszakos közösülést vagy egyéb erőszakos szexuális aktust) élete során valamikor.

Forrás: UN Trust Fund to End Violence against Women, Annual Report 2019.

Amit a Mary Kay-ről tudni kell…

Több mint 56 évvel ezelőtt Mary Kay Ash, egyikeként azoknak a nőknek, akiknek sikerült áttörni a nők vezető pozíciókba kerülését akadályozó, sokszor "láthatatlan" korlátokat, három cél teljesítését tűzte ki az általa létrehozott szépségápolási cég elé: biztosítson ígéretes lehetőségeket a nők számára, gyártson ellenállhatatlan termékeket és tegye jobbá a világot. Ez az álom szolgált alapul annak a ma már több milliárd dolláros bevételt elérő vállalatnak a felépítéséhez, amely mintegy 40 országban több millió független szépségápolási tanácsadó munkatárs közreműködésével értékesíti termékeit. A Mary Kay elkötelezett a szépségápolási termékek tudományos alapjait biztosító kutatások és innovatív, csúcstechnológiát képviselő bőrápolási, dekorkozmetikai és táplálékkiegészítő termékek és illatszerek előállítása iránt. A Mary Kay elkötelezett a nők és családjuk szerepvállalásának támogatása iránt, és ennek érdekében szerte a világon együttműködik különféle szervezetekkel, főként olyan területekre összpontosítva erőfeszítéseit, mint a rákkutatás, valamint a családon belüli erőszak áldozatainak védelme, a közösségi életterek szépítése és a gyermekek támogatása álmaik elérésében. Mary Kay Ash eredeti elképzelése továbbra is fényesen ragyogó vezércsillag számunkra - és ennek az elképzelésnek a megvalósításához minden egyes eladott rúzs egy lépéssel közelebb juttatja cégünket. További információkért látogasson el honlapunkra a következő internetes címen: MaryKay.com.

Amit a The Mary Kay FoundationSM-ről tudni kell…

Mary Kay Ash azon álmához híven, hogy világszerte gazdagítsa a nők életét, a The Mary Kay FoundationSM forrásokat gyűjt és biztosít a nőket érintő rákbetegségek gyógymódjának megtalálását célzó, úttörő kutatások finanszírozására, valamint a nők elleni, családon belüli erőszak áldozatainak támogatására. Mióta a The Mary Kay FoundationSM 1996-ban megkezdte működését, több mint 80 millió USA dollárt adományozott az Alapítvány e kettős küldetésével összhangban lévő tevékenységeket végző szervezetek számára. Mióta a The Mary Kay FoundationSM 1996-ban megkezdte működését, több mint 80 millió USA dollárt adományozott az Alapítvány e kettős küldetésével összhangban lévő tevékenységet végző szervezetek számára. Továbbá az Alapítvány támogat olyan kezdeményezéseket is, melyek e két probléma súlyosságára igyekeznek felhívni a figyelmet, részt vesz az e problémákkal küzdők megsegítésére irányuló közösségi programokban, valamint olyan jogszabályok életbe léptetéséért harcol, melyek a nők egészségét és biztonságát hivatottak biztosítani. Az együttes fellépéssel elérhetjük, hogy a nők helyzete javuljon szerte a világon. Összefogással jobbá tehetjük a világot a nők számára. Ha Ön érdeklődik a nők támogatását és szerepvállalásuk elősegítését célzó képzési, érdekképviseleti és önkéntes munka iránt, vagy tájékozódni kíván az adományozási lehetőségekről, illetve szeretne részt venni a nők szerepvállalását elősegítő, illetve a nőket támogató, esetenként életmentő tevékenységekben, kérjük, látogasson el honlapunkra (marykayfoundation.org), csatlakozzon hozzánk a Facebook-on és az Instagram-on vagy kövessen minket a Twitter-en. (folyt.)2020. szeptember 1., kedd 14:03

A Mary Kay Inc. és a The Mary Kay FoundationSM összefog a The UN Trust Fund to End Violence Against Women és a CARE USA szervezetekkel a nemi alapú erőszak globális szintű felszámolása céljából (4. rész)
    Dallas, 2020. szeptember 1., kedd (Business Wire/OTS) -

    Amit a United Nations Trust Fund to End Violence against Women-ről tudni kell…

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Nők elleni erőszak felszámolásáért létrehozott vagyonkezelői alapja, amelyet az ENSZ nevében annak nőügyi szervezete, a UN Women irányít, az egyetlen olyan globális adományozási mechanizmust testesíti meg, amely kizárólag a nők és lányok elleni erőszak minden formájának felszámolására összpontosítja erőfeszítéseit. A létrejötte óta eltelt 24 évben az alap 572 szervezetet támogatott polgári társadalmi kezdeményezések során kidolgozott , innovatív és bizonyítékokon alapuló megoldások és az életet átformáló projektek megvalósításába fektetve forrásait. Az alap által finanszírozott projektek az erőszak megelőzését, a nők és lányok elleni erőszak problémájának kezelését és megoldását célzó jogszabályok és politikák bevezetését és az erőszakot elszenvedő nők számára alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítását célozzák. További információkért kérjük, látogasson el az untf.unwomen.org internetes címre, és kövessen minket a Facebookon, az Instagramon és a Twitteren.

Amit a CARE-ről tudni kell…

Az 1945-ben a CARE csomagok (CARE Package®) rászorultakhoz való eljuttatása céljából létrehozott CARE a globális szegénység ellen küzdő, vezető humanitárius szervezet. A CARE több mint hét évtizedre visszanyúló tapasztalatokkal rendelkezik a válság idején való sürgősségi segítségnyújtás terén. Vészhelyzeti intézkedéseink a lakosság legsérülékenyebb csoportjai, különösen a lányok és nők szükségleteinek kielégítését szolgálják. Tavaly a CARE 100 országban közel 70 millió embert támogatott szerte a világon. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra a következő internetes címen: www.care.org.

Amit a Together for Her-ről tudni kell…

A Together for Her (Összefogás a nőkért) elnevezésű nemzetközi program a nők és lányok iránti szolidaritás vállalására hív fel, és szerte a világon forrásokat és támogatást biztosít a COVID-19-járvány idején fokozódó családon belüli erőszakra való globális válaszintézkedésként. A Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP), a CARE és az Entertainment Industry Foundation (EIF) összefogott annak érdekében, hogy tudatosítsa az emberekben az erőforrások iránti égető igényt. Charlize és a CTAOP elsőként adott adományt, és Charlize felszólította a nőket szerte a világon, hogy fogjanak össze és segítsenek felhívni a figyelmet erre a kulcsfontosságú kezdeményezésre. A hangunkat együtt felemelve és együttes erőfeszítéssel megmutathatjuk, hogy együtt erősebbek vagyunk; ezért választottuk a Together for Her nevet.
________________________________________
(1) World Health Organization Report. 2013

Tekintse meg az eredeti közleményt a következő internetes címen: businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200831005162/en/

Kapcsolat:
Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 or media@mkcorp.com

Forrás: Mary Kay

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.

Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.