OTS Üzleti Sajtószolgálat
2021. április 19. hétfő
Ismertető
Az Üzleti Sajtószolgálat (Original Text Service - OTS) üzleti vállakozások, cégek, intézmények közleményeit, tájékoztatóit, meghívóit, állásfoglalásait közli. Szolgáltatásunk segítségével több mint 2000 újságírót és kommunikációs szakembert érhet el könnyen, gyorsan és költséghatékonyan – az Ön által megfogalmazott sajtóközleményt változtatás nélkül juttatjuk el az MTI-előfizetők szerkesztőségi rendszerébe vagy igény szerint akár a külföldi sajtóhoz is. (Az OTS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.)


2020. november 2., hétfő 14:14

CGTN: Kihívások, célok és javaslatok - a kínai kormánypárt plénumának közleménye (1. rész)
    Peking, 2020. november 2., hétfő (Business Wire/OTS) - A Kínai Kommunista Párt (KKP) Központi Bizottságának 19. plénuma csütörtökön egy közlemény kiadásával zárta le Pekingben tartott ötödik plenáris ülését.

        Ez a sajtóközlemény multimédia elemeket is tartalmaz. A teljes közlemény a következő internetes címen tekinthető meg: https://www.businesswire.com/news/home/20201029006395/en/

A közlemény fő témái a 2021-től 2025-ig tartó időszakra vonatkozó 14. ötéves Nemzeti gazdasági és fejlesztési terv, valamint a 2035-re elérendő hosszú távú célkitűzések voltak.

Az alábbiakban található az ülés eredményeként kiadott közlemény legfontosabb témáinak ismertetése.

Az eredeti cikket ide kattintva olvashatja el. - https://news.cgtn.com/news/2020-10-29/19th-CPC-Central-Committee-concludes-fifth-plenary-session-UZ8ZC4kHhm/index.html

Minden szempontból egyértelmű siker a mérsékelten jómódú társadalom kiépítése terén

Az idei év a 13. kínai ötéves tervidőszak (2016-2020) utolsó éve, és a közlemény kiemelte, hogy a 13. ötéves terv megvalósítása ez idáig zökkenőmentesen folyt.

A közlemény szerint az új fejlesztési koncepció kitérők nélküli megvalósítása, a reformok következetes előrevitele és a gazdaság megnyitása révén kiemelkedő eredmények születtek a negyedik plenáris ülés óta.

Az elmúlt évben Kína elmélyítette a kínálati oldal átalakítását célzó strukturális reformot, megerősítette a makrogazdasági szabályzórendszert és bővítette a stratégiai alapul szolgáló belföldi keresletet.

A gazdasági növekedés a vártnál nagyobbnak bizonyult, javult az emberek megélhetősége, miközben sikerült fenntartani a társadalmi stabilitást.

"A 2020-ban záruló 13. ötéves tervidőszakban Kína jelentős fejlődést és stabil gazdasági növekedést ért el, továbbá sikerült előnyösen átalakítania gazdasága szerkezetét" - állapította meg a közlemény, megjegyezve, hogy "Kína GDP-je
2020-ban várhatóan meghaladja a 100 billió jüant (14,9 billió USA dollár)."

A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően az elmúlt öt évben több mint 55 millió kínai állampolgár emelkedett ki a szegénységből.

"A 13. ötéves tervidőszakban Kína kiépítette a világ legnagyobb társadalombiztosítási rendszerét" - jelentette ki a közlemény, hozzátéve, hogy "az ország alapvető egészségbiztosítási rendszere több mint 1,3 milliárd ember ellátását biztosította, és alapvető nyugdíjbiztosításban mintegy 1 milliárd kínai állampolgár részesült."

A közlemény szerint "ugyanakkor az elmúlt öt év során több mint 60 millió új munkahely jött létre a kínai városokban."

A COVID-19-világjárvány elleni küzdelem során az ország egésze koordináltan részt vett a megelőzésnek és a járvány kontrollálásának a gazdaság és társadalom fejlesztését célzó tevékenységekkel való összehangolásában, prioritásként kezelve az emberek biztonságát és egészségét.

A kormányzat erőteljes kínai színezetű országdiplomáciát folytatott, és a párt, valamint az állam különféle programjainak végrehajtása kiemelkedően sikeres volt.

"Az elmúlt öt év eredményei egyértelműen igazolják a pártvezetés és a kínai szocialista rendszer erejét" - tette hozzá a közlemény.

Új jövőbeli kihívások, lehetőségek és javaslatok

A jövőbeli terveket illetően a közlemény hangsúlyozta, hogy a világban jelenleg tapasztalható, az utóbbi 100 évben példa nélkül álló, rendkívüli változások fényében az egész pártnak magáévá kell tennie a kínai nemzet jelentős felélénkítését célzó, átfogó stratégiai tervet.

"Rendkívül fontos, hogy teljes egészében megértsük azokat az új jellemzőket és követelményeket, amelyek a kínai társadalom előtt álló fő ellentmondás változása nyomán kerültek előtérbe" - jelentette ki a közlemény.

Ugyanakkor, tekintve, hogy Kína a szocializmus első szakaszában van, több figyelmet kell szentelni a bonyolult és összetett nemzetközi környezet következtében kialakuló új ellentmondásoknak és változásoknak.

A kommüniké hangsúlyozta, hogy fokozottan tudatában kell lenni a lehetőségeknek és kockázatoknak, és még a válsághelyzetben is igyekezni kell kiaknázni a kínálkozó lehetőségeket.

A KKP kitűzött egy sor hosszú távú célt annak érdekében, hogy 2035-re Kína megvalósítsa a szocialista modernizációt.

A közlemény rámutatott Kína gazdasági, technológiai és globális erősségeire, valamint az új iparosítás, a kínai gazdasági rendszer átalakítása, illetve a kormányzati kapacitások modernizálása terén elért sikerekre.

A közlemény kijelentette, hogy jelentős erőfeszítésekre van szükség a környezetkímélő munkavégzés és életvitel, valamint a társadalom kiegyensúlyozott fejlesztése érdekében, ideértve a társadalmi összefogást és az együttélési normákat.

A kommüniké kitért a kínai gazdaság megnyitására, az egy főre eső GDP mértékére, a Kína békés fejlődését célzó kezdeményezés megvalósításának eredményeire, valamint a kiegyensúlyozott emberi fejlődés szükségességére.

A 14. ötéves tervidőszakban elérendő célokat illetően a közlemény kijelentette, hogy a 14. ötéves terv megvalósítása érdekében továbbra is biztosítani szükséges a KKP vezető szerepét, és a fejlődés elősegítése érdekében erőfeszítéseket kell tenni a pozitív erők mobilizálása és a jelentős szinergiák kínálta előnyök kiaknázása érdekében. (folyt.)2020. november 2., hétfő 14:14

CGTN: Kihívások, célok és javaslatok - a kínai kormánypárt plénumának közleménye (2. rész)
    Peking, 2020. november 2., hétfő (Business Wire/OTS) -

    Javaslatok a célkitűzések elérése céljából

- Az innováció modernizációt előrevivő, központi szerepének fenntartása és az innovációt előtérbe helyező stratégiák végrehajtása.

- Modern ipari struktúra kiépítése és a gazdaságszerkezet modernizálása. A minőségjavulással kísért növekedés és az alapvető versenyképesség fokozása érdekében a valós gazdasági folyamatok támogatása, a gyártókapacitások és a modernizált ipari és ellátási lánc bővítése.

- Erős belföldi piac kiépítése és új fejlődési mintázat létrehozása. Az ország belföldi piacán a termelés, fogyasztás és innováció zökkenőmentes keringésének biztosítása és a belföldi és nemzetközi keringés egymást erősítő hatása érvényesülésének lehetővé tétele, a fogyasztás teljes körű felélénkítése és a befektetések bővítése.

- A reform átfogó elmélyítése a magas színvonalú szocialista piacgazdaság kiépítése céljából.

- A mezőgazdaság és a vidéki területek fejlesztésének priorizálása és a vidék fellendítésének megvalósítása.

- A koordinált regionális fejlődés fokozása és egy újfajta urbanizációs folyamat megvalósítása.

- A kulturális szektor fejlődésének elősegítése és a kultúrában rejlő erő kiaknázása.

- A zöld gazdaság létrehozásának felgyorsítása és a kis szénlábnyomú tevékenységek fejlesztése, a környezet, valamint az ökoszisztémák minőségének és stabilitásának folyamatos javítása és az erőforrások kiaknázása hatékonyságának fokozása.

- A gazdaság nagy mértékű megnyitásának elérése és olyan új együttműködési lehetőségek feltárása, melyek az összes együttműködő félnek előnyöket biztosítanak.

A gazdaság megnyitását célzó folyamatok továbbvitele, az ország hatalmas belső piaca kínálta előnyök kiaknázása a nemzetközi együttműködés elősegítésének érdekében, és a kölcsönösen előnyös együttműködés révén kiemelkedő eredmények biztosítása összes együttműködő fél számára.

- Az emberek életszínvonalának emelése és a társadalom idősödése következtében felmerülő kihívások leküzdését célzó stratégiák megvalósítása.

- A nemzeti biztonságot és a hagyományos és nem hagyományos biztonsági kihívások kezelését szolgáló kapacitások fejlesztése az állampolgárok életének és biztonságának védelme és a társadalmi stabilitás fenntartása érdekében.

- Hongkong Különleges Közigazgatási Terület és Makaó Különleges Közigazgatási Terület hosszú távú prosperitásának fenntartása és a kínai anyaország és Tajvan újraegyesülésének elősegítése és az anyaország és Tajvan közti kapcsolatok békés fejlesztése.

Kína célja a stabil külső környezet fenntartása, újfajta nemzetközi kapcsolatok kiépítésének elősegítése és egy olyan közösség létrehozása, amely részese az emberiség közös jövőjének.

Az ülésen a KKP Központi Bizottságának 198 tagja és 166 póttagja vett részt.

Az ülésen továbbá jelen voltak a KKP Központi Fegyelmi Bizottsága Állandó bizottságának tagjai és a különféle gazdasági szektorok vezető tisztviselői, valamint szakértők, tudósok és a KKP 19. Országos kongresszusának helyi szinten tevékenykedő számos küldöttje.

Tekintse meg az eredeti közleményt a következő internetes címen: businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201029006395/en/

Kapcsolat:

Médiakapcsolatok:
Jiang Simin
jiang.simin@cgtn.com
+86 18826553286

Forrás: CGTN

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.

Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.