2016. június 27., hétfő 12:00

Nemzetközi szervezeti keretekre épülő együttműködés a budapesti és a szabadkai vízszolgáltató között - Cél a szolgáltatásminőség javítása
    Budapest, 2016. június 27., hétfő (OTS) - Két világszervezet, az ENSZ Emberi Települések Programja (UN-Habitat) és a Globális Vízmű-szolgáltatók Partnerségi Szövetsége (GWOPA) hívta életre azt a nemzetközi programot, melynek célja egyrészről a városokban élők életkörülményeinek javítása, másrészről a vízügyi szolgáltatók közszolgáltatási tevékenységének magasabb szintre emelése.

    A Fővárosi Vízművek Zrt., valamint a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV e programhoz csatlakozva kötött partneri együttműködési megállapodást a Szabadkai Vízművek szolgáltatási tevékenységének elősegítése érdekében. A közös munka során a budapesti partner technikai segítségnyújtással, valamint egy összehangolt program elkészítésében való közreműködéssel támogatja Szabadka térségében a víziközmű-szolgáltatás biztonságosabbá tételét és magasabb színvonalra emelését. A nagyobb lefedettséget, jobb, ugyanakkor magasabb minőséget megcélzó együttműködés végső során a Szabadkai Vízművek teljesítményjavulását hivatott szolgálni.

A Fővárosi Vízművek szakértelmére elsősorban a víz- és szennyvíz-közművek működésének hatékonyságjavításában, a szolgáltatási lefedettség kiterjesztésében, egy Földrajzi Információs Rendszer (GIS) kialakításában, a víz- és szennyvízhálózat-irányítási modell kidolgozásában, valamint egy elektronikus iratkezelési és archiváló rendszer kifejlesztésében számítanak a szabadkai kollégák. A budapesti szakemberek ezen túlmenően megosztják a korszerű munkaszervezés, a munkafolyamatok újragondolása, felügyelete, a vártalan helyzetekre szolgáló beavatkozási cselekvési tervek kidolgozása, a vízveszteség-elemezési rendszer kiépítésében szerzett tapasztalataikat is.

Az együttműködés kezdeti lépéseként a Szabadkai Vízművek húszfős szakmai csoportja június 23-án és 24-én Budapesten ismerkedett a Fővárosi Vízművek tevékenységével, amikor alkalom nyílt arra is, hogy az egy-egy területen együttműködő budapesti, illetve szabadkai szakemberek személyesen is megismerkedjenek.

Budapest, 2016. június 24.

Fővárosi Vízművek Zrt., Budapest
Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV, Szabadka
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.