2019. március 12., kedd 09:50

Miért plagizál egyre több diák?
    Budapest, 2019. március 12., kedd (OTS) - 2018-ban 40 000 magyar diák 90 000 dokumentumot vizsgált meg plag.hu rendszer segítségével.

    A Plag.hu egy ingyenes, online plágiumkereső szoftver, mely különböző kritériumok alapján vizsgálja a feltöltött dokumentumokat. A Plag.hu, amellett, hogy figyelmeztet a szerzői jogokat sértő részletekre, jelzi, ha hiányzik a hivatkozás megjelölése vagy egy gondolatjel. A szolgáltatás funkciói között szerepel a parafrázisok (nem szó szerinti idézetek) kiszűrése, vagyis figyelmeztet, ha a vizsgált dokumentum túlságosan hasonlít az eredetihez.

A Magyar értelmező kéziszótár alapján, a plágium kifejezés szellemi alkotás egészének vagy részének eltulajdonítását, jogtalan használatát jelenti. A plágium sokféle alakot ölthet. Megjelenhet gyakorlatilag bármely tudományos, műszaki, irodalmi területen, vagy éppen a művészeti alkotásokban is. A plágium jelensége hosszú ideje tetten érhető a történelemben, de komolyabb problémát az óta okoz, mióta az interneten bármilyen szellemi termék néhány kattintással elérhető.

Mi lehet a megoldás?

A plágium jelensége egyre többször okoz problémát; feljelentés alapján, Magyarországon büntetőjogi következménye is lehet. A megoldás első lépése a szélesebb körű, érthetőbb tájékoztatás lehetne. A legtöbb felsőoktatási intézményben a zéró tolerancia elve működik a plágiumgyanús esetekkel kapcsolatban. Ez nem előnyös a diákok számára, mert a plágiummal együtt is sok kutatómunkát kíván egy-egy dolgozat vagy szakdolgozat elkészítése. Az oktatási intézmények talán könnyebbé tehetnék a diákok munkáját az által, hogy adott szakdolgozat vagy diplomamunka készítésekor nagyobb teret engednek a kreativitásnak, egyedi gondolatoknak.

A plágium problémája valószínűleg csupán az intézmények és a diákok közötti közös együttműködéssel oldható meg hosszú távon. Fontos azonban a folyamatos erre való törekvés mindkét fél részéről, hiszen törvénysértéssel senki sem nyer semmit.
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.