2020. április 29., szerda 15:47

Veszélyhelyzetben nemcsak vizet, számítógépet is szolgáltat a Fővárosi Vízművek
    Budapest, 2020. április 29., szerda (OTS) - Számítógépek és monitorok adományként hátrányos helyzetű családoknak

    Keszler Ferenc, a Fővárosi Vízművek  vezérigazgatója - mérlegelve a Fővárosi Vízművek és leányvállalata, az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. rendelkezésére álló lehetőségeket - örömmel mondott igent a "Combat Powerty Organizing Drive" programon belül megvalósuló Ablak a padra projekt felkérésére. Így a két cég csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, melynek célja a rászoruló gyerekek otthoni tanulásának támogatása a Láthatatlan Tanodával együttműködésben.

A teljes egészében automatizált üzemeltetésből adódóan a társaság számos digitális eszközzel rendelkezik, melyek azonban részben a használatból adódóan, részben az informatika gyors fejlődésének eredményeként időről időre cserére szorulnak. Ilyen, eredeti funkciójuk betöltésére már nem alkalmas, de üzemképes állapotban lévő és az online tanulást támogatni képes asztali számítógépekhez és a használathoz szükséges monitorokhoz  juthat most 25 hátrányos helyzetű gyermek.

Az adományozás jól illeszkedik a Fővárosi Vízművek vezetése által évek óta felvállalt célhoz, az elesettek és hátrányos helyzetűek lehetőségeinkhez mért  támogatásához. Köszönjük együttműködő partnereinknek, hogy segítségükkel eljuthatunk azokhoz a gyerekekhez, akik számára valóban ez az egyetlen lehetőség, hogy a járványhelyzetben se maradjanak le szerencsésebb sorsú társaiktól!

Fővárosi Vízművek
    

-------------------------------------------------------------------

       Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
       Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a felelős.
© Copyright MTI nonprofit Zrt.
       Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus levelező címen kaphat.Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat

MTI  © Minden jog fenntartva.